logo
บริษัท พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

พีเอ็มวายเฟอร์นิเจอร์

197-0-13293-0

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายภาณุเมศวร์ วรวัฒน์ชัยกุล

133-5-18857-7

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ภาณุเมศวร์ วรวัฒน์ชัยกุล

184-2-80381-7

( ออมทรัพย์ )