บริษัท พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

������������������������������������������������������������������������������

::วิธีสั่งซื้อสินค้าด้วยอีเมล์:::

1. เลือกสินค้า จดไว้ในใจหรือเขียนลงบนกระดาษ

2. อีเมลล์มาที่

  [email protected]  

  • ระบุรหัสของสินค้าที่ต้องการ เช่น pmy1-2 พร้อมจำนวน
  • กรอกรายละเอียด บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน หรือชื่อบุคคลผู้สั่งสินค้า
  • ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งอย่างละเอียด
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เบอร์แฟ๊กส์ถ้ามี

1. รออีเมลล์ตอบกลับ จะมีอีเมลล์ตอบกลับจากทางร้านเป็น ใบเสนอราคา

2. เมื่อได้รับใบเสนอราคาแล้ว ให้เซ็นต์เอกสารตรงด้านล่างขวามือตรง คำว่า ตอบรับ / อนุมัติ

3. แล้วสแกนน์เอกสารหรือแฟ๊กส์ใบเสนอราคาดังกล่าว มาให้ทางเรา

4. โอนเงินมัดจำ 50 % ตามเงื่อนไข มาที่

 

  ธนาคารกสิกรไทย บจก.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่มหาชัย 015-8-53673-0

  ธนาคารกรุงไทย บจ.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่พระราม2 984-9-42051-0 

เพื่อยืนยันมัดจำการสั่งสินค้า

5. รอรับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ และจ่ายเงินส่วนที่เหลืออีก 50 % ในวันที่รับของ

6. เซ็นต์รับของในเอกสารใบส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน ในวันรับของ

::วิธีสั่งซื้อสินค้าด้วยโทรศัพท์::

1. ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 080-6120999 (08.00 - 17.00 น.) ระบุรายการ   

  สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ, จำนวน, ชื่อ, ที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

2. เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบคำสั่งซื้อ คิดค่าใช้จ่าย  แล้วยืนยันยอดเงิน

  กันทางโทรศัพท์โดยอาจจะยืนยันทันที หรือติดต่อกลับภายหลัง

3. โดยการสั่งสินค้าทางเราจะเก็บเงินมัดจำการสั่งสินค้า 50 % ของราคาสินค้าทั้งหมด และ

  ให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันรับของอีก 50 %

4. โอนเงินมัดจำตามเงื่อนไข มาที่

  ธนาคารกสิกรไทย บจก.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่มหาชัย 015-8-53673-0

  ธนาคารกรุงไทย บจ.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่พระราม2 984-9-42051-0 

5. แจ้งการโอนเงินมัดจำตามเงื่อนไข มาที่ โทร 080-6120999

6. เตรียมรับสินค้าตามที่นัดหมายโดยทางเราบริการส่งให้ถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

:: วิธีสั่งซื้อสินค้าด้วย FAX ::

1. ท่านสามารถสั่งซื้อผ่าน FAX ที่เบอร์ 034-110542 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายการ   

  สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ, จำนวน, ชื่อ, ที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

2. เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบคำสั่งซื้อ คิดค่าใช้จ่าย  แล้วยืนยันยอดเงิน

  กันทางโทรศัพท์โดยอาจจะยืนยันทันที หรือติดต่อกลับภายหลัง

3. โดยการสั่งสินค้าทางเราจะเก็บเงินมัดจำการสั่งสินค้า 50 % ของราคาสินค้าทั้งหมด และ

   ให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันรับของอีก 50 %

4. โอนเงินมัดจำตามเงื่อนไข มาที่

  ธนาคารกสิกรไทย บจก.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่มหาชัย 015-8-53673-0

  ธนาคารกรุงไทย บจ.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่พระราม2 984-9-42051-0  

5. แจ้งการโอนเงินมัดจำตามเงื่อนไข มาที่ โทร 080-6120999

6. เตรียมรับสินค้าตามที่นัดหมายโดยทางเราบริการส่งให้ถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

 :: วิธีสั่งซื้อสินค้าด้วย line ::

1. ท่านสามารถสั่งซื้อผ่าน โปรแกรม LINE แอดมาที่ line ID : 8844pmy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งรายการ   

  สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ, จำนวน, ชื่อ, ที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

2. เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว ทางเราจะทำการออกใบเสนอราคาให้ท่าน โดยเมื่อท่านได้ใบเสนอราคาทาง LINE แล้ว

  ทำการเซ็นต์อนุมัติใบเสนอราคาส่งกลับมา พร้อมโอนมัดจำตามใบเสนอราคา

3. โดยการสั่งสินค้าทางเราจะเก็บเงินมัดจำการสั่งสินค้า 50 % ของราคาสินค้าทั้งหมด และ

   ให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันรับของอีก 50 %

4. โอนเงินมัดจำตามเงื่อนไข มาที่

  ธนาคารกสิกรไทย บจก.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่มหาชัย 015-8-53673-0

  ธนาคารกรุงไทย บจ.พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ ออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ชิโน่พระราม2 984-9-42051-0  

5. แจ้งการโอนเงินมัดจำตามเงื่อนไข มาที่ โทร 080-6120999

6. เตรียมรับสินค้าตามที่นัดหมายโดยทางเราบริการส่งให้ถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

 

 

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา