บริษัท พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

15.���������������������������������������������������

ทางโรงงานเราผลิตและออกแบบเก้าอี้รูปทรงต่างๆ ให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพและราคาคุณธรรม โดยเป็นการผสมพสานกันระหว่าง ไม้กับเหล็กเข้าด้วยกัน
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ